داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Thyrotropin Alfa 900 mcg دسته V04CJ01

طریقه مصرف دارو Thyrotropin Alfa 900 mcg محدودیت های مصرفی Thyrotropin Alfa 900 mcg نام دارو (Drug Name): Thyrotropin Alfa 900 mcg V04CJ01 شکل دارويي(..

ادامه مطلب