داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Prostaglandin E2 3 mg دسته G02AB02

طریقه مصرف دارو Prostaglandin E2 3 mg محدودیت های مصرفی Prostaglandin E2 3 mg نام دارو (Drug Name): Prostaglandin E2 3 mg G02AB02 شکل دارويي(Dosa..

ادامه مطلب