داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Piroxicam 20 mg/ml دسته M01AC01

طریقه مصرف دارو Piroxicam 20 mg/ml محدودیت های مصرفی Piroxicam 20 mg/ml نام دارو (Drug Name): Piroxicam 20 mg/ml M01AC01 شکل دارويي(Dosage Form) : ..

ادامه مطلب