داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Acetylcysteine 200 mg/ml دسته V03AB23

طریقه مصرف دارو Acetylcysteine 200 mg/ml محدودیت های مصرفی Acetylcysteine 200 mg/ml نام دارو (Drug Name): Acetylcysteine 200 mg/ml V03AB23 شکل دارويي(Dos..

ادامه مطلب