داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Diazoxide 15 mg/ml, 20ml دسته V03AH01

طریقه مصرف دارو Diazoxide 15 mg/ml, 20ml محدودیت های مصرفی Diazoxide 15 mg/ml, 20ml نام دارو (Drug Name): Diazoxide 15 mg/ml, 20ml V03AH01 شکل داروي..

ادامه مطلب