داروخانه اینترنتی داروهای خاص

مشخصات تخصصی انواع داروهای خاص با دسترسی های محدود و خاص

مشخصات دارو Thyrotropin Alfa 1.1 mg دسته V04CJ01

طریقه مصرف دارو Thyrotropin Alfa 1.1 mg محدودیت های مصرفی Thyrotropin Alfa 1.1 mg نام دارو (Drug Name): Thyrotropin Alfa 1.1 mg V04CJ01 شکل دارويي(D..

ادامه مطلب

مشخصات دارو Thiopental Sodium 500 mg دسته N01AF03

طریقه مصرف دارو Thiopental Sodium 500 mg محدودیت های مصرفی Thiopental Sodium 500 mg نام دارو (Drug Name): Thiopental Sodium 500 mg N01AF03 شکل دارويي..

ادامه مطلب